iklan untuk meningkatkan penjualan.   maaf …masih perlu ditambahahin. tsk